Čemu da se nadamo na Škodinom štandu u Parizu?

Sport, ponovo sport pa ekologija i značajna ušteda na potrošnji