Postoji toliko drugih Jeepova, nekmoli konkurenata. Možda je to bolja polazna tačka za diskusiju. Sledeći put više originalnosti, molim…

Jeep Cherokee