Sličan starom modelu ispod lima, ali sa radosnijim karakterom i manjim troškovima eksploatacije

Citroen C1