Ugljenična vlakna kao akumulator

Nova era za baterije

Aktuelne baterije su teške, glomazne i… Dosadne. Ugljenična vlakna, s druge strane su lagana, futuristička i privlačna… Nauka je uspela da iskombinuje krajnosti i pronašla materijal kadar da skladišti električnu energiju

Istraživanja jednog univerziteta u Švedskoj pokazala su da ugljenična vlakna mogu da posluže kao elektrode akumulatora sposobne da direktno sačuvaju električnu energiju, što znači da mogu da posluže kao deo energetskog sistema i umanje potrebu za klasičnim baterijama. Da pojednostavimo celu priču – manje mase znači veću maksimalnu brzinu automobila.
Testovi su pokazali da ugljenična vlakna sa manjim kristalima – ali i manjom čvrstoćom – imaju bolje karakteristike da se iskoriste za proizvodnju elektroda u litijum-jonskim baterijama od klasičnih. Vlakna nešto čvršća od čelika služe daleko bolje od uobičajenih a i dvostruko su otpornija od čeličnih. U Švedskoj to objašnjavaju tako što karoserija automobila (izrađena od ugljeničnih vlakana) neće da bude jednostavan nosilac elemenata koji zbirno čine vozilo, nego će da dobije ulogu baterije. Takođe, biće moguće da se ugljenična vlakna koriste i za druge namene, kao što je to na primer prikupljanje kinetičke energije, da im se dodeli uloga senzora ili da se upotrebe kao provodnik energije i podataka. Ukoliko ove funkcije automobila ili aviona budu deo oplate, ukupna masa bi mogla da se smanji za polovinu. Nauka ostavlja prostora da se nova tehnologije primeni i u avijaciji, gde putnički avioni moraju da izgube veliki deo mase ukoliko se teži njihovom pogonu na električnu energiju. Uzgred budi rečeno, manja gustina energije strukturalnih baterija bi ih učinila bezbednijim od klasičnih, pogotovo što akumulatori od ugljeničnih vlakana ne bi sadržali opasne supstance (poput kiseline).
Kako ceo sistem funkcioniše u praksi još nije obelodanjeno, ali očekujemo da se i taj segment pojasni kada se uznapreduje u razvoju baterija izrađenih od ugljeničnih vlakana.

Možda Vas interesuje i...