Ugljenična vlakna kao akumulator

Nova era za baterije