USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi korišćenja web stranica Euromobil Magazina (euromobilmag.com)

Web sajt www.euromobilmag.com je u vlasništvu i njime upravlja privredno društvo Euromobil Media Group d.o.o. Beograd, Mladenovac (u daljem tekstu: Euromobil). Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu www.euromobilmag.com ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Euromobila ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Euromobilu ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata:

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta www.euromobilmag.com;
 • da koristi sadržaj web sajta www.euromobilmag.com isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. Euromobil se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta www.euromobilmag.com.

Web sajt www.euromobilmag.com sadrži informacije o uslugama Euromobila kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Euromobil nema nadzor ni kontrolu nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Web sajt www.euromobilmag.com koristi tzv. kolačiće (eng. “cookies”). Opšti uslovi korišćenja web stranica Euromobila pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Neki kolačići koje Euromobil koristi čuvaju informacije o Korisniku koje su lične prirode. Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ih je Korisnik sam objavio, odnosno uneo na web sajtu www.euromobilmag.com i to isključivo radi pribavljanja nužnih informacija za lakše funkcionisanje i upotrebu web sajta www.euromobilmag.com.

Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta www.euromobilmag.com, odnosno kako bi se:

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge;
 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada;
 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi;
 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima;
 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti.

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt www.euromobilmag.com:

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za poručivanje prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača;
 • pamte robu i usluge koje su poručene kada se dođe do stranice potvrde kupovine;
 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu;
 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje;
 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu.

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup web sajtu www.euromobilmag.com koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Sve dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića nalaze se na linku aboutcookies.org

Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ukoliko Korisnik želi bolje da razume podešavanja:

Euromobil na web sajtu www.euromobilmag.com koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”.

Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta www.euromobilmag.com Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”. Euromobil isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica www.euromobilmag.com u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Više informacija o načinu regulisanja/isključenja iz ovakvog tipa kolačića nalaze se na linku: www.networkadvertising.org/choices.

Osim toga, web sajt www.euromobilmag.com pratiti statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”).

Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar Korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt www.euromobilmag.com. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane Korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Google neće dovesti u vezu IP adresu Korisnika ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a.

Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko Korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku.

Euromobil se obvezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika web sajta www.euromobilmag.com. Euromobil prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi Euromobilu, prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije. Euromobil će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama i uređajima za korišćenje usluga naručenim putem web sajta www.euromobilmag.com ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. Euromobil preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni Euromobila koji prilikom obavljanja posla  dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Euromobill ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.

Korišćenjem web stranica www.euromobilmag.com smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan s ovim Opštim uslovima, uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Euromobil zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja web stranica Euromobil, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike.

Autorska prava
Euromobil polaže autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, foto, video i audio snimke, baze podataka, programerski kod bez ograničenja). Neovlašćeno korišćenje sadržaja bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Euromobil zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Euromobil će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na Euromobil sajtu ugroženo autorsko ili neko drugo pravo. Ukoliko se utvrdi povreda prava, sporni sadržaj biće skinut sa sajta.

Zaštita privatnosti
Euromobil poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Euromobil neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećem licu, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju kršenja pravila Euromobila. Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Euromobil obaveštava o novostima i akcijama. Ukoliko to korisnici ne žele, mogu naglasiti na adresi info@euromobil.cc

Sadržaj sajta
Sajt Euromobila se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje koristite na sopstvenu odgovornost. Euromobil ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem drugih strana na svom sajtu.

Komentari korisnika
Euromobil zadržava pravo da ne objavi komentare kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa Zakonom o javnom informisanju. Takođe, Euromobil ne odgovara za komentare korisnika koji su odraz njihovog mišljenja.

Izmene i dopune uslova korišćenja
Euromobil zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Euromobil neće biti odgovoran za moguće posledice koje proizađu iz takvih promena.

Upozorenja
Korisnici usluga će uložiti napor da sačuvaju sistem od tzv. “crva”, “virusa”, “trojanskih konja” ili drugih programa i programskih alata koji mogu prouzrokovati greške u našim proizvodima, gubljenje podataka i slično. Za sve sporove nadležan je Sud u Beogradu.