Ako na letovanje putujete automobilom, važno je da znate šta vas čeka iza granice

Kaznene politike u većini zemalja su pooštrene, pa se treba pridržavati propisa