VEZA IZMEĐU AUTOMOBILA I KARAKTERA

Da li je izbor automobila sasvim slučajan?